Cookies

Denne nettsiden bruker cookies dersom du i nettleseren har akseptert dette.

Cookies er filer som inneholder små mengder data som lagres på din datamaskin eller annet utstyr. Cookies gjør det mulig for nettsider å for eksempel huske handlinger eller preferanser over tid. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk. Du kan håndtere cookies gjennom å endre dine nettleserinnstillinger, men slike endringer kan påvirke tilgjengelige funksjoner.

For å lese mer om cookies, herunder hvordan du kan endre dine nettleserinnstillinger, se for eksempel allaboutcookies.org/manage-cookies/ and Google Analytics.

Nedenfor er en liste over cookies som er brukt på denne nettsiden:

 

Cookie scan report

 

 

 

Summary

Scan date: 30/05/2018

Domain name: www.nceclusters.no Server location: United States Cookies, in total: 4

 

Scan result

4 cookies was identified.

 

 

 

 
   

 


Category: Necessary (4)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

 

 
   

 


CO O KIE NAM E                                                                         PR O VIDER                                                      TYPE                      EX PIR Y

ARRAffinity                                           nceclusters.no                         HTTP           Session

First found URL: h ttp ://w w w .n ceclu sters.n o /

Cookie purpose description: U sed to d istrib u te traffic to th e w eb site o n several servers in o rd er to o p timise resp o n se times.

Initiator: W eb server

Source: n ceclu sters.n o

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

 
   

 

 

JSESSIONID                                           nr-data.net                            HTTP           Session

First found URL: h ttp ://w w w .n ceclu sters.n o /

Cookie purpose description: Preserves u sers states acro ss p ag e req u ests.

Initiator: In lin e scrip tPag e so u rce lin e n u mb er 5

Source: h ttp s://b am.n r-d ata.n et/1/5a3a1488ab ?a= 82779039& v= 1071.385e752& to = Z1YHNR R ZCh F QW xcPXF 4cKD clF yAHV1k W Ck d g U g IEJV cKF k NXD w p W Qh w M D w Jd HA%3D %3D & rst= 68251& ref= h ttp ://w w w .n ceclu sters.n o /& ap = 45& b e= 67421& fe= 68156& p erf= %7B %22timin g %22:%7B %22o f%22:1527693297434,%22n %22:0,%22f%22:0,%22d n %22:0,%22d n e%22:0,%22c%22:0,%22ce%22:0,%22rq %22:332,%22rp % 22:484,%22rp e%22:488,%22d l%22:490,%22d i%22:516,%22d s%22:516,%22d e%22:516,%22d c%22:896,%22l%22:896,%22le%22:896%7D ,%22

n avig atio n %22:%7B %7D %7D & jso n p = NR EU M .setTo k en

Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

 

 

 
   

 

 

© 2018 Cyb o t

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie scan report - 1/1