NCE-klyngene

Norge har i dag 13 sterke NCE-klynger med bedrifter som hevder seg i det globale markedet innenfor sine felt, som finansieres av klyngeprogrammet. Ytterligere 5 klynger utnytter sin NCE status i videre arbeid etter endt finansiering av programmet