Om NCE

Norge har i dag 14 sterke NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet.

NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2015 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 10 år. 

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

Norwegian Innovation Clusters-programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene. 

Fire satsingsområder

NCE- og GCE-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av

  1. Økt innovasjon
  2. Målrettet internasjonalisering
  3. Styrket vertsskapsattraktivitet
  4. Tilgang på skreddersydd kompetanse

Nøkkeltall

NCE-klyngene involverte i 2014:

  1. 568 bedrifter
  2. 77 FoU- og kunnskapsbedrifter
  3. 50 øvrige utviklingspartnere

NCE-klyngene utløste eller forsterket:

  1. 268 innovasjons- prosjekter
  2. 98 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål
  3. 220 prosjekter med utdanning og kompetanseutvikling som formål

Tre eiere

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene GCE, NCE og Arena, er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSIVA og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 150 millioner kroner i 2015.