- Nøkkelen til grønn transport

- Med Short Sea Pioneer får alle en mulighet til å sende gods sjøveien, og gjør det unødvendig å bygge store havner. Klynge-samarbeidet er nøkkelen til grønn transport og en fossilfri kyststripe.

Det sier grunnlegger og adm dir i North Sea Line (NCL), Arne Jacobsen.

Næringsminister Monica Mæland uttrykte begeistring da Maritime CleanTech presenterte konseptet i februar 2015. Ett år senere har prosjektet fått 9 millioner fra MAROFF for en treårsperiode til å videreutvikle logistikkdelen og designen. I tillegg er det dialog med Enova for støtte til å ta utviklingsprosjektet videre mot realisering. Ambisjonen er å få demonstrert konseptet i fullskala i løpet av 2-3 år.

- Short Sea Pioneer styrker vår konkurransekraft, men også konkurransekraften til bedriftene langs kysten gjennom raskere og mer kostnadseffektiv transport. Det viktigste er imidlertid at transporten blir mer miljøvennlig, og det er vårt samfunn helt avhengig av, sier Arne Jakobsen.

Sammen med NCE Maritime CleanTech, EkerSandvik Design og Fraktefartøyenes rederiforening har Haugesunds-rederiet NCL utviklet konseptet Short Sea Pioneer.

- Short Sea Pioneer er beregnet å gi 60 millioner kroner i merverdi i form av reduserte distribusjonskostnader og økt omsetning for NCL. Med en omsetning på 400 millioner kroner utgjør det en vekst på 15 prosent.

Anløp til små havner

Konseptet er et moderskip som går i rute mellom store havner, og møtes av spesialtilpassede datterskip fra mindre havner. Datterskipene dokker» i moderskipet og et automatisert system laster og losser containere. Slik knytter datterskipene små havner langs kysten med store kostnadseffektive containerskip. Konseptet krever lite mannskap ombord og lite infrastruktur i havn.

Datterskipene skal ha nullutslipp basert på batteridrift. Moderskipene kan gå på LNG eller en hybrid med elektrisitet.

Skipene blir større og større for å få god transportøkonomi. Men det krever store kaianlegg, store arealer for mellomlagring, mye logistikk og mye veitransport. Utviklingen har ført til at et utall bedrifter langs kysten ikke kan benytte kaianlegget i nærområdet, men må frakte gods landeveien til en stor havn.

– Langs hele kysten ligger et utall bedrifter ved små havner med for dårlige kaianlegg til å ta imot våre skip. Med Short Sea Pioneer får alle en mulighet til å sende gods sjøveien, sier Arne Jacobsen.

Mer gods på eldre skip?

En aldrende flåte, strengere krav til utslipp og et ønske om å flytte mer transport over fra veg til sjø skaper et behov for nye løsninger for kysttransport. 

– Godsmengden vil øke med 30-40 % de neste 25 åra. Det betyr 80 millioner flere vogntog på veiene, om vi ikke klarer å løfte gods fra veg til sjø. I dag er sjøtransport langs kysten på langt nær konkurransedyktig, seier daglig leder Hege Økland i  NCE Maritime CleanTech. 

Disse utfordringene er langt fra enestående for Norge. - Short Sea Pioneer-systemet kan bli en eksportvare, sier Hege Økland.

2-fartøysløsning

Designselskapet EkerSandvik har drevet designprosessen. Konseptet er basert på grundige diskusjoner i brukergrupper med sentrale aktører fra klynga, der en har fokusert på å tenke nytt for å løse framtidas utfordringer.

Basert på erfaringer fra offshoreskip vil en slik 2-fartøysløsning med omlasting til sjøs være gjennomførbar. Løsningen vil fungere langs hele kysten, i alle byer og havner der en har behov for å løfta transport fra veg over til sjø.

– Dette er et viktig grep for å redusere utslipp fra transport generelt og spesielt i havnebyer der utslipp både fra sjø og land må reduseres. Godt samarbeid i klyngen, med andre aktører og myndighetene er imidlertid helt avgjørende for om vi vil lykkes, sier Hege Økland.