Big Data – Buzzword eller forretningsmuligheter?

Dette er bildeteksten

Det produseres én billiard bytes nye data hvert eneste minutt i verden. Du kjenner sikkert til at Google lagrer dine søk, og at matvarebutikkene vet hva du handler. Men vet du egentlig nok om Big Data til å vurdere om din virksomhet påvirkes av disse nye teknologiske endringene.

Det produseres én billiard bytes nye data hvert eneste minutt i verden. Du kjenner sikkert til at Google lagrer dine søk, og at matvarebutikkene vet hva du handler. Men vet du egentlig nok om Big Data til å vurdere om din virksomhet påvirkes av disse nye teknologiske endringene.

NCE klyngen Smart Energy Markets ser radikale endringer innenfor sin bransje, hvor de må tenke på en helt ny måte. Som de fleste klyngene arbeider de med innovasjonsaktiviteter og utvikling av skreddersydd kompetanse. Av den grunn tilbyr klyngen sammen med Høgskolen i Østfold et 4 dagers intensivkurs om Big Data. Kurset er tilpasset ledere i næringslivet og offentlig sektor, og kan være relevant for mange andre klynger/klyngebedrifter.

Big data er et «buzzword» som har gått igjen som temaet for konferanser og i media de siste årene. Big data løsninger er et resultat av en kombinasjon av billigere data lagringskapasitet, raskere og billigere prosessering, nye typer datakilder og en eksponentiell økning i datavolumer. De store nettselskapene har lagt ned store ressurser i å utvikle teknologi og muligheter innfor sine forretningsområder. Samtidig har vi fått en debatt om overvåking og personsikkerhet i forbindelse med at man legger igjen elektroniske spor.

Men Big Data gir også uendelig muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Dataene kan benyttes i forskning og utvikling, og kan ha store positive samfunnsøkonomiske konsekvenser. Man har bare så vidt begynt på helseområdet, miljøteknologi og innenfor sikkerhet og varsling slik at ulykker kan forhindres. Data fra sensorer, nett, sosiale medier, robotiserte maskiner gir utallige muligheter for å koble data og utnytte disse.

NCE Smart Energy Markets ser store endringer i energimarkedet. Fremtidens energibransje vil hente data fra en rekke ulike kilder, de automatiske strømmålerne i norske boliger er en slik kilde, men det kan også være snakk om sanntidsmålere som både måler strømforbruk eller temperatur fra ulike bygninger. »Vår oppgave er å håndtere og analysere disse dataene på en best mulig måte slik at vi kan levere bedre tjenester», sier Knut H. Johansen som er CEO i eSmart Systems og styringsgruppeleder i NCE Smart.

Johansen er brennende engasjert for å spre kunnskapen om muligheter innenfor Big Data og Business Analytics i sin, men også de andre klyngene. Han ser at det er stor mangel på kompetanse i Norge for å møte de utfordringene og mulighetene som kommer. NCE og GCE klyngene gjennomfører et internprosjekt «Globale Innovasjonsvinnere» hvor målet er å utvikle flere av disse gjennom klyngearbeidet. Det gjøres ved å analysere hvilke forutsetninger som skal til for å bli en «Global Innovasjonsvinner», samt å forsterke de fortrinn norske virksomheter og klynger har. Et av delområdene det arbeides med er å styrke kompetansen om Big Data.

NCE Smart Energy tilbyr som ledd i dette et 4 dagers intensivkurs om Big Data. Kurset er tilpasset ledere i næringslivet og i offentlig sektor, og tar for seg grunnleggende kunnskap om Big Data (sentrale begreper, forståelse og verktøy), siste nytt (siste fremskritt og fremtidige trender) og praktisk anvendelse (knytter sammen teori og praktiske eksempler innenfor Smart Grid og Smart City). Oppstart er 20. april 2015.

Les mer om kurset og meld deg på her.

Videre les Knut H. Johansens intervju i magasinet Bedriftsøkonomi som i siste utgaven har fokus på Big Data og Business Analytics

Informasjon og bilder fra NCE Smart Energy Markets, og mediaplanet.com sitt bilag til Finansavisen