Hardt og smart arbeid

- Her på Toten er målstreken bare en ny startlinje. Derfor vinner vi stadig nye kontrakter, internasjonale eiere investerer her og produksjon flyttes hjem til Norge.

Det sier Sverre Narvesen leder for NCE Raufoss og fortsetter. - På Raufoss sier vi at produktivitet ikke er så vanskelig. Det krever bare hardt og smart arbeid.

Vareproduserende industri finner et attraktivt vertskap i Raufoss-klyngen. At det tysk-eide Benteler velger å investere 230 millioner på Raufoss og det østerisk-eide Neuman flytter produksjon fra Kina til Norge er resultat av hardt og smart arbeide

I konkurranse med verdens fremste leverandører av bildeler har fabrikkene på Raufoss de siste årene vunnet kontrakter på leveranser til de fleste ledende bilmerkene.

- Dette er oppsiktsvekkende i det internasjonale markedet, særlig fordi Norge er et høykostland og vi her ikke har noen naturgitte fordeler for å lykkes. Godt samarbeid i klyngen har vært vår styrke , sier Sverre Narvesen.

Fokuset er å jobbe smartere, kutte sekunder og gjøre materialene litt lettere. Det er den høye graden av automatisk produksjon som gjør at fabrikken på Raufoss er konkurransedyktig i forhold til lavkostland.

En del av hemmeligheten bak den teknologiske fremgangen er at Sintef Raufoss Manufacturing bistår bedriftene i industriklyngen på Raufoss med utvikling av teknologi for å få robotene til å bli mer fleksible slik at de kan produsere mer lønnsomt i små serier.

NCE Raufoss har bygd opp et integrert FoU-samarbeid som har gjort klyngebedriftene og øvrig ledende vareproduksjon i Norge i stand til å forbli konkurransedyktige i globalt krevende markeder.

I løpet av de siste ti årene har bedriftene i Raufoss-klyngen hatt en produktivitetsvekst på 46%, mot 19% i annen landbasert industri. Investeringene i felles-FoU er mer enn tjuedoblet, og omsetningen per ansatt er økt fra 1,6 til 2,4 millioner kroner. 

Investerer 230 millioner på Raufoss

Benteler GMBH vurderte både Øst-Europa og Asia, men valgte Raufoss. 230 millioner kroner skal investeres i ny ekstruderingspresse for å møte et økende behov for aluminium i bilindustrien. Det tyske selskapet har sitt ”Center of Excellence” for aluminiumsdeler til biler på Raufoss.

Den nye aluminiumspressen innehar den nyeste teknologien innen automatisering og prosesstyring, og integreres direkte inn i produksjonslinjer av blant annet støtfangere. Investeringen sikrer langsiktig tilstedeværelse og volumvekst på Raufoss.

- Uten tett samarbeid og utstrakt FoUI-virksomhet her i Raufoss-klynga ville den norske delen av konsernet ikke nådd opp i investeringskonkurransen. Sterk kompetansebase og innovasjonsevne i Raufoss-miljøet gir eierne en trygghet på at vi er verdensledende også i årene som kommer. Det ble bidro til at investeringen ble gjort til Norge, sier administrerende direktør Svein Terje Strandlie i Benteler. I et av prosjektene samarbeider Benteler med Rolls Royce om å utvikle en ny automatisert montasjeprosess for aluminiumsdeler.

Fire kinesere på én nordmann

– Vi lager produktene på omtrent en fjerdepart av tiden, og vi bruker en fjerdepart så mange operatører.

Det sier Christopher Braathen som er fabrikksjef for Neuman Aluminium på Raufoss. Det østerisk-eide selskapet har sitt ”Center of Excellence” for aluminiumsdeler til biler på Raufoss.

Det østerisk-eide selskapet er ett av flere som nå flytter virksomhet fra Kina til Norge.

I fabrikkhallen på Raufoss produserer ultra-effektive roboter aluminiumsdeler til bilmerker som Mercedes, Land Rover og Volvo. Nytt produksjonsutstyr blir nå installert slik at produksjon av hjuloppheng kan dobles.

– En av hemmelighetene våre er at vi har utviklingen av produkt, prosess, og så produksjon på samme sted. Alle kan jo kjøpe seg en robot, men det er å se alt dette i sammenheng. Samarbeidet i Raufoss-klynga med SFI, Sintef og NTNU tett integrert er avgjørende for at Neuman satser i Norge, sier Braathen.