"Klikket" avgjør

Den vant idekonkurransen til NCE Media og har fått god hjelp fra student-samarbeidet medieklyngen har med UiB. Med støtte fra Innovasjonsrammen har ideen blitt utviklet til en prototyp og nådd opp i ”Europa-mesterskapet” om innovasjonsstøtte. Ideen er et ansvarlig ”klikk”, og skal nå testes ut i stor skala.

Å ”klikke bort” reklamen på nett er et gryende samfunnsproblem, fordi reklameinntektene finansierer journalistikken – og journalistiskk er viktig i et velfungerende demokrati.

I medieklyngen i Bergen har programvareselskapet Mobiletech kanskje funnet løsningen; Brukeren avser noen sekunder til annonsøren. Annonsøren donerer en sum til et veldedig formål valgt av seeren, og mediehuset får betalt for annonsen ettersom den ikke ble valgt bort av seeren. Løsningen har fått betegnelsen RAD og står for ”responsible advertising”.

Samvittigheten til samfunnsengasjerte brukere skal med andre ord bli nøkkelen for at mediehusene får beholde en større del av annonseinntektene, som igjen skal finansiere god journalistikk. Det norske annonsemarkedet omsetter for 20 milliarder kroner, og er medieindustriens viktigste inntektskilde. Behovet for annonseinntekter i mediebransjen er minst like stort i resten av verden.

 

Vant ide-konkurransen

Konseptet vant NCE Medias sin ide-konkurranse ”Hachaton” i forbindelse med Mediebedriftenes landsmøte og Mediedagene i 2014. Det nådde også opp da NCE Media fikk tildelt Innovasjonsrammen og skulle prioritere prosjektene.

- Veien frem til lansering er ofte kronglete og lang, og finansiering er kritisk. Særlig for de små, unge bedriftene. Der spiller klyngen og de store partnerbedriftene en særlig viktig rolle, sier CEO Anne Jacobsen i NCE Media.

En aktiv pådriver-rolle og tett dialog med partnerbedriftene i kombinasjon med ide-konkurranser, student-samarbeid, målrettede møteplasser, og hjelp til å finne finansiering på veien har gitt resultater i NCE Media. Mobiletech er ett av flere eksempler på det.

Nå har Mobiletech utviklet ideen til et ferdig konsept og en prototyp. Det har gjort det mulig å søke om midler for videre utvikling. EU-programmet Horisont2020 mener dette er et lovende innovasjonsprosjekt og har gitt støtte.

- Å nå opp i konkurranser gir en voldsom motivasjon til å jobbe videre, sier Jacobsen.

 

Fikk student-hjelp

Studenter ved faget Nye medier ved UiB er blant dem som har bidratt i utviklingsarbeidet av RAD, som ett av prosjektene der studentene i tett samarbeid med selskaper i medieklyngen tenker nytt rundt etablerte løsninger i mediehusene.

- Studentene bidrar til at bedriftene evner å se klarere både utfordringer og muligheter i innovasjonsarbeidet. Det er svært viktig for å lykkes, sier Jacobsen.

RAd er utviklet som en del av studentenes bacheloroppgave. De tilbringer et par dager i uken i bedriften, og resten av tiden på universitetet. I tillegg til at dette knytter industri og forskning tettere sammen, gir det også studentene en god innsikt i mediebransjens muligheter og utfordringer.

- Vi har et tett samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjonene. Studentene som har jobbet med RAD studerer ”Nye Medier”, ved Universitetet i Bergen, og har jobbet som ”interns” i Mobiletech, sier Jacobsen.

 

Testes av samarbeidspartnerne

I høst skal løsningen testes i samarbeid med TV2 og Orkla. Da får en svar på hvorvidt løsningen kan øke motivasjonen hos brukerne for å se ferdig annonsevideoen.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon, fordi mange annonsørene ønsker en mer ansvarlig og sosial profil, og brukerne ønsker å bidra til gode prosjekter - det være seg nasjonalt, internasjonalt eller i lokalsamfunnet,  sier CEO i Mobiletech, Christian Erichsen.

I tillegg gir RAd en helt annen innfallsvinkel til annonseproblemet enn den tradisjonelle løsningen store deler av medieindustrien har valgt, nemlig at man stenger ute brukere som har ad-blocs og andre tilsvarende verktøy installert i sine nettlesere.

- Vi tror mer på å gjøre noe med selve annonseformatene, og heller motivere brukerne til å se ferdig annonseklippene. Her er det mye å hente, sier Erichsen

 

Naboen inspirerer

Mobiletech er en av partnerbedriftene i NCE Media som har søkt sammen med andre mediebedrifter. I dag holder de til i et kontorfellesskap på Nøstet med seks andre bedrifter.

- Kontorfellesskap og tett på naboen er inspirerende. Mobiletech og RAD-produktet er et godt eksempel på det, sier Erichsen, som også fremhever den rollen NCE Media har i medieklyngen.

- Klyngeutviklingsprosjektet har vært viktig for oss både i planleggingsfasen, og i oppfølgingen. Den rollen NCE Media har for innovasjonskraften i klyngen er svært viktig for at vi skal lykkes.

Når den nye kunnskaps- og næringsparken er på plass i 2017 vil mange av partnerbedriftene være samlokalisert. Det vil bidra til å bygge kompetanse og motivasjon for å finne nye løsninger, gi nye samarbeidskonstellasjoner og mer innovasjon. Det vil med andre ord forsterke effektene i medieklyngen.

- Media City Bergen vil bidra til å styrke kompetansemiljøene i byen, og være viktig for både knoppskyting og innovasjon innenfor mediefeltet, sa statsminister Erna Solberg da hun 21. august la ned grunnsteinen for den nye kunnskaps- og næringsparken til Media City Bergen. 

Statsministeren uttrykte også glede over at Universitetet i Bergen er så sterkt deltakende i klyngen.