Klyngen - et springbrett

Bergen Base Camp tar opp kampen om den globale opplevelse-turisten. Gasellebedriften skal mer enn tidoble omsetningen innen 2020, og bruker klyngen som springbrett.

- Veksten skal komme som incoming-operatør, og gjennom et godt samarbeid med andre leverandører av opplevelse-turisme, sier daglig leder Anne Gunn Rosvold i Bergen Base Camp. Selskapet har tre faste ansatte og 20 innleide medarbeidere i høysesongen.

I dag leverer bedriften aktivitetsbaserte opplevelser som blant annet sykkel og vandring i Bergen sentrum og i fjellene omkring. Noen aktiviteter med guide, mens andre er selvguiding med GPS og app.

Planen er å etablere et nettbasert reisebyrå for aktivitetsbaserte opplevelser på Vestlandet. Selskapet skal tilby totalopplevelser til enkeltpersoner, små og større grupper. Turoperatørene er fortsatt en viktig kundegruppe. Bergen Base Camp er for tiden i dialog med investorer for den nye satsingen.

- Vi må gjøre det mye enklere for våre kunder å booke aktiviteter, dersom vi skal lykkes innen opplevelse-turisme i Norge, sier Anne Gunn Rosvold.

Umodent vekstmarked

Markedet for opplevelse-turisme er relativt umodent og består i stor grad av mange små leverandører som leverer enkeltprodukter. Det har derfor vært krevende å orientere seg for kundene, både om hva som tilbys og om hvordan man bestiller. 

- Kunden trenger derfor et sted hvor de enkelt kan orientere seg om totalopplevelsene, og samtidig kunne få råd, trygghet og veiledning. Det skal våre ekstremt begeistrede medarbeidere sørge for, sier Anne Gunn Rosvold.

Markedet er i sterk vekst. Èn av fire reiser i 2015 var opplevelse-turisme. I 2020 vil hver annen reise være opplevelse-turisme, ifølge Adventure Travel Trade Associations (ATTA).

- Spørsmålet er ikke om, men når, og jeg tror det er nå. Derfor satser vi, sier Anne Gunn Rosvold.

Zipline ned fjellet

De var blant de aller første til å tilby selvguiding med GPS og nå har de utviklet egen app. Det er langt mer kostnadseffektivt og mer fleksibelt enn personlig guiding.

Bergen Base Camp tilbyr blant annet en eget selv-guidet sykkeltur gjennom sentrum til Troldhaugen, hvor kunden får en større og annerledes opplevelse ved å spise lunsj og høre en Grieg-konsert. Det er blant annet dette som er en totalopplevelse ved å pakke sammen natur, aktivitet, mat, historie og kultur. 

I mai bygger Bergen Base Camp første zipline på byfjellene. Fra Ulrikens topp kan du ”zippe” 200 meter og nyte utsikten til Bergen by. Å  kombinere en slik opplevelse med andre produkter og aktiviteter i Bergen vil gi den tilreisende et større mangfold.

Ved Trolltunga finnes det også zipline. Aktørene bak de to prosjektene samarbeider på mange ulike områder. De utveksler erfaringer om guiding og gir hverandre råd i zipline-prosjektene. Det sentrale er at de i felleskap selger hverandres produkter og opplevelser.

- Vi må bli dyktigere på mer-salg, og spille kundene over til hverandre. Det vil vi alle være tjent med, sier Anne Gunn Rosvold.

Når kunden først er kommet til Norge, er veien mye kortere for flere opplevelser. Her er det et stort potensial, som mange opplevelse-leverandører kan dra nytte av.

- Men det viktigste er å få opplevelse-turistene til Norge. Norge har høy merkevare i dette markedssegmentet og mange gode aktiviteter og opplevelser. Likevel har vi ikke et besøk som gjenspeiler dette. Det mangler et profesjonelt salgsledd mot denne turisten, og det er denne rollen vi nå skal ta, sier Anne Gunn Rosvold.

Mer robust – nye knopper

- Med mange små aktører, og stort behov for å utvikle salgbare produkter, er bransjen for opplevelsesturisme helt avhengig av erfaringsutveksling, kompetansebygging og godt samarbeid, sier seniorkonsulent Per Gunnar Hettervik i NCE Tourism – Fjord Norway.

Klyngen som nå går løs på den tredje og siste kontraktsperioden med NCE-status, har som oppgave å kople sammen en verdensledende turistnæring ved fjordene, med hverandre, ledende eksperter, forskning og det offentlige støtteapparatet.

- Vi har som mål at de mer enn tusen bedriftene som helt eller delvis lever av turismen ved fjordene skal løfte seg, Per Gunnar Hettervik.

Samarbeid i klyngen skal bidra til at bedriftene utvikler sine produkter og setter sammen gode pakker med andre aktører.

- Slik skal reiselivet bli mer robust og skyte nye knopper, sier Per Gunnar Hettervik.

Som partner i NCE Tourism Fjord Norway har Anne Gunn Rosvold og Bergen Base Camp videreutviklet kompetansen på markedstrender, produktutvikling og forretningsdrift, samt blitt inspirert til å jobbe videre.

- Gjennom klyngesamarbeidet har vi styrket vår posisjon på opplevelse-turisme på Vestlandet. Vi har fått tilgang til god markedsstatistikk, deltatt i utviklingsprosjekter, og på ulike møteplasser i klyngen fått gode råd, utvekslet erfaringer og drodlet ideer med klyngeteamet og de andre partnerne, sier Anne Gunn Rosvold.

Rustet for framtiden

Anne Gunn Rosvold var også èn av 6 som deltok på Springbrett-programmet som NCE Tourism – Fjord Norway inviterte til i regi av Connect Vest. Springbrett hjelper vekstselskap til utvikling og å være bedre rustet i møte med framtiden. Dette gjøres blant annet gjennom en arena der selskapene får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel.

Med bakgrunn som utøver innen klatring, fallskjermhopping, ski, kajakk, breturer, ekspedisjoner m.m, skulle en tro Anne Gunn Rosvold antagelig hadde mer vilje enn de fleste av oss til å ta dristige sprang. NCE Tourism har bidratt til trygghet gjennom erfaringsutvikling, råd og kompetansebygging, som har vært utslagsgivende.

- I utgangspunktet med en travel hverdag er fokus på nye strategier og hårete mål vanskelig å sette av tid til. Når det er sagt har jo planene lagt der. Springbrett-programmet ga modning, kompetanse og motivasjon til å dreie strategien og satse på det internasjonale markedet for opplevelse-turisme som nummer én. Det blir veldig spennende, sier Anne Gunn Rosvold.

- Det fungerte med andre ord som ja, et skikkelig springbrett, sier Anne Gunn Rosvold.