Ny hjertepumpe redder liv

Oppstartsselskapet Nuheart utvikler en helt ny type hjertepumpe som vil redde liv, bedre livskvaliteten og redusere behandlingskostnadene for mange mennesker om få år. Innovasjonsrammen 2014 sikret oppstart av utviklingsprosjektet i en svært kritisk fase.

Kunstige hjertepumper avlaster hjertet helt eller delvis og forsyner hovedpulsåren og de andre organene med tilstrekkelig blodtilførsel. I dag benyttes slike pumper  som behandling i påvente av hjertetransplantasjon, men også som endelig behandling.,

Med den nyutviklede teknologien vil hjertepumpen kunne benyttes ved hjertefeil som i dag ikke kvalifiserer for hjertepumper eller transplantasjon. Årsaken er at risikoen og kostnadene reduseres betraktelig.

– I dag er det bare de friskeste av de sykeste som kan få tilbud om kunstig hjertepumpe, sier administrerende direktør Øyvind Resch i Nuheart. Nuheart var èn av fire bedrifter som fikk støtte fra Innovasjonsrammen på 1 million kroner som NCE Oslo Medtech fikk tildelt i i 2014.

På verdensbasis utføres årlig ca 5-6000 hjertetransplantasjoner, og like mange hjertepumpe-operasjoner. Markedet anslås til ca 1 milliard dollar, og vil mangedobles de neste årene. Anslagsvis 25 millioner mennesker er i dag rammet av alvorlige hjerteproblemer, og hjertet er den viktigste årsaken for sykehusinnleggelse i USA for personer over 65 år.

–  Dette er et paradigmeskifte, slik det ble for utblokking av blodårer og innsetting av ny hjerteklaff da det ble mulig å gjøre det via lysken i stedet for ved åpen kirurgi, Øyvind Resch.

Med patentert teknologi kan Nuhearts hjertepumpe settes inn i aorta via lysken. Kikkhull-operasjonen tar ca 45 minutter og blodtapet er marginalt. Risikoen for infeksjon og komplikasjoner vil bli betydelig redusert. Dagens hjertepumper krever åpen kirurgi, tar tre timer, og krever at pasienten er tilkoblet hjerte-lunge-maskin og får blodoverføring for å erstatte blodtap. 

Eksperter på pumpeteknologi innen olje- og gass fra Statoil og eksperter på blodskader og hjertepumper har jobbet sammen for å utvikle hjertepumpen.

– Vi mener vår metode vil revolusjonere denne type behandling, sier Øyvind Resch.

Med 250.000 kroner fra Innovasjonsrammen 2014 og 500.000 fra Grieg Foundation fikk grunnlegger av Nuheart Dr Vegard Tuseth mulighet til å lage en prototype og teste denne ved et nederlandsk sykehus. Nuheart har også mottatt støtte fra SkatteFunn.

– Innovasjonsrammen vi fikk via NCE Oslo Medtech gjorde det mulig å få en første bekreftelse på at ideen er god. Det var avgjørende i en kritisk fase, og var utløsende for at vi kom i gang med utviklingsprosjektet, sier Øyvind Resch.

Utviklingsprosjektet er senere blitt finansiert med 6,3 millioner fra FORNY,  3,3 millioner fra SkatteFunn, 1,6 millioner fra Innovasjon Norge og egenkapital. Det er hentet inn 60 millioner i egenkapital, og snart skal ytterligere 200 millioner kroner hentes inn fra private investorer.

Pre-kliniske forsøk på dyr gjøres ved Karolinska Universitetssykehus i Stockholm, samt ved  private sykehus i USA. Om ca to år vil den bli prøvd ut på mennesker. Nye 2-3 år vil gå med klinisk testing på 80-100 pasienter før en kan få CE og FDA-godkjenning og produktet kan introduseres i markedet.

– Utvikling av medtek-produkter tar lang tid og er svært kostnadskrevende. Nå har vi fått de nødvendige bekreftelsene på at dette vil lykkes, men fortsatt gjenstår en del utvikling og nødvendig utprøving før produktet kan lanseres, sier Øyvind Resch.