Nye NCE-prosjekter

NCE Seefood innovation sammen med næringsminister Monika Mæland og kommunal- og moderniseringsminsiter Jan Tore Sanner. Foto Innovasjon Norge/Terje Borud

Nye NCE klynger skal bidra til omstilling og vekst i norsk næringsliv. Tre nye NCE ble tatt inn i programmet, og ble offentliggjort av næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Oslo Medtech og NCE Eyde i dag tildelt
status som Norwegian Centres of Expertise.

Næringsminister Monica Mæland mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.
- Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. Resultatene de skaper vil være viktig for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventningene til klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, sier næringsminister Monica Mæland.

NCE Oslo Medtech representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. Klyngen har utviklet gode relasjoner til ledende fagmiljøer internasjonalt, og kan vise til svært gode resultater når det gjelder kommersialisering og vekst hos bedriftene i klyngen.

Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet og har blant deltakelse noen av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet vil være å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.

NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner.  Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder.