Solkart viser vei

NCE Smart Energy Markets har sammen med Geodata utviklet et solkart som viser potensialet for solenergi i boligen din. Det er et viktige skritt i retning. 

- Ideen ble unnfanget på danskebåten på vei tilbake fra felles workshop med Aalborg Universitet i regi av forskningsprosjektet KlimaReg, sier spesialrådgiver Thor Moen i NCE Smart Energy Markets.

I solkartet angir fargekoder hvilke deler av taket som er egnet for produksjon av solenergi. Ved et klikk får en informasjonen som trengs for å bli motivert, og gå videre; areal og vinkel på taket, årlig solstråling og årlig potensial for produksjon.

- Det første folk gjør når de bruker et nettkart er å zoome inn egen bolig. Det skal vi utnytte for å motivere boligeierne til å investere i solenergianlegg, sier spesialrådgiver Thor Moen i NCE Smart Energy Markets.

Solkartet ble lansert 25 januar for Østfold, på et seminar i regi av Klima Østfold.  Kartet er en brukervennlig, visualisert integrasjon av flere tilgjengelige databaser. Kartet vil gi nytte for boligeiere, boligkjøpere, boligbyggere, reguleringsmyndigheter – for å nevne noen.

I tillegg til å vise potensialet ved eksisterende boliger, kan solkartet brukes til å legge boliger og boligfelt optimalt for solenergiproduksjon – hvilket vil øke boligens verdi. 

Sol på Hvaler

Norske eneboliger fikk i fjor installert 700 kilowatt solceller. Nesten halvparten av dette kom på Hvaler.

- Spesielt Hvaler kommune har vært sitt ansvar bevisst og lagt til rette for det grønne skiftet sammen med sine innbyggere, sier leder i Smart Energi Terese Troy Prebensen. Selskapet står bak de fleste solinstallasjonene i Østfold i 2015.

Smart Energi venter fortsatt vekst i markedet, og har som mål å sette opp 250 anlegg i Østfold i 2016.

– Det er like mange som hele Norge i 2015, forteller Prebensen som har satt seg mål om at selskapet hun leder med over 27.000 kunder skal bidra til det grønne skiftet. 

Nøkkelen er visualisering

Fellesnevneren for partnerne i NCE Smart Energy Markets er kompetanse, tjenester og produkter relatert til å sette sammen store mengder data, fra ulike kilder– og gi det merverdi gjennom visualisering.

Solkartet er bare en puslebit i det store bildet, men jo flere biter som faller på plass, desto tydeligere fremstår klyngens plass i det moderne Norge.

Visualisering via responssenter med sanntidsdata – ”Big data real time analytics” - vil bli måten vi styrer byer og bygder på i fremtiden. Vi har det meste av teknologien, nøkkelen bli å sette det sammen på en brukervennlig måte. Her blir visualiserings-kompetansen helt avgjørende.

- Når vi visualiserer tilgjengelig data kan det bli enormt kraftfullt, og gi en merverdi som blir helt avgjørende, sier Thor Moen.

Google maps trafikk er et illustrerende eksempel. Hvis aller benyttet systemet samtidig når de kjørte inn mot en stor by med rushtrafikk, ville systemet fordele alle trafikanter ut over alle mulige veier i samtid og på denne måten redusere køer. Reduserte køer reduserer også investeringsbehovet i veier, broer osv. 

- Kraften ligger i både det å vise store kompleksiteter på en forståelig måte, og det å styre store kompleksiteter med sanntidsdata, sier Thor Moen.

Konkrete resultater

Vi mennesker har vært opptatt av solen i tusenvis av år. I sin tid var soluret den mest presise måten å fastslå tidspunktet på, for den som måtte trenge det.

De siste årene er det blitt lansert flere apper som viser solens gang, hvilket kan være nyttig eksempelvis på visning. Med hjelp av telefonenes kamera kan du på skjermen se hvor solen går på himmelen når du snur deg rundt i hagen eller på balkongen. Ved å velge dato kan du se når vintersolen forsvinner.

Solkartet som nå er lansert har et annet formål. Ideen er hentet fra ”Solkartan Lund” og fra Aalborg Universitet. Innovasjonen ligger i å erstatte raster med vektordata, hvilket gir større nøyaktighet.

- Solkartet er et godt eksempel på hvordan et forskningsprosjekt kan gi konkrete resultater, sier Thor Moen.

KlimaReg (2013 – 2016) er et forskningsprosjekt støttet av Oslofjordfondet med Østfold Fylkeskommune som prosjekteier og Østfoldforskning som prosjektleder. Prosjektet skal bidra til at kommuner, fylkeskommuner og bedrifter får tilgang til metoder og verktøy som er basert på lokalt forankrede data og forutsetninger. Dette skal bidra til økt energieffektivitet og lavere klimagassutslipp fra privat og offentlig virksomhet.

- Partnerbedriftene vil de neste årene få stor nytte av den kompetansen som KlimaReg har bidratt til, sier Thor Moen.