Styrker leverandørene sammen

– Skal vi utvikle vår posisjon i det globale markedet må vi ha leverandørene våre med oss. Sammen sørger vi for at kompetansen og viktige leverandøroppdrag forblir i Norge.

Det sier Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Divison i Kongsberg Maritime.

Sammen med NCE Systems Engineering og Innovasjon Norge har Kongsberg Maritime fått på plass et kompetanseprogram som skal gjøre både dem selv og leverandørene mer konkurransedyktige. En rekke små og mellomstore bedrifter over hele landet vil nyte godt av det.

– Vi blir stadig mer konkurranseutsatt i det globale markedet. Kravene til kostnadseffektivitet og kvalitet blir høyere. I Norge hvor produksjonskostnadene er høye, må vi finne smarte måter å jobbe på for å holde oss konkurransedyktige, sier Gjestad.

For Kongsberg Maritime, som stort sett har all vareproduksjon hos underleverandører, er det innkjøpsstrategiske svært viktig. De har som mål å videreutvikle leverandørbasen for å styrke sin konkurransekraft. Derfor har de blant annet gjennomført et internt forarbeid for å forberede innføringen av et Corporate Lean Program.

Global kompetanseklynge

Kongsbergindustrien leverer sikkerhetskritiske systemer i mange bransjer, fra under havbunnen til det ytre verdensrommet. Systems Engineering er felles kjernekompetanse.

- Få vet at byen er vertskap for noen av verdens fremste teknologibedrifter. Sammen utgjør disse selskapene en av de viktigste industriklyngene i Norge, sier daglig leder i NCE Systems Engineering, Kongsberg, Torkil Bjørnson.

Mange forbinder fortsatt Kongsberg-industrien med forsvarsindustri. Fakta er at selskapene også er globale markedsledere innen krevende bransjer som bil, fly, energi, maritim, subsea og romfart.

- Systems Engineering er det ultimate rammeverk for omstilling, og for å ta sikkert i bruk ny teknologi, sier Torkil Bjørnson.

NCE-klyngens viktigste oppgave er å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom teknologibedriftene i klyngen i samarbeid med verdensledende kunnskapsmiljøer, samt å tilby bedriftsrelevant utdanning på toppnivå. På denne måten får bedriftene tilgang på spisskompetanse som kan videreutvikle konkurransekraften.

Raskere innovasjon og produktutvikling

Samarbeidet om et kompetanseprogram er også i tråd med målsetningene til Innovasjon Norge om å øke innovasjonstakten i norsk industri, for å styrke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter.

- At et industrilokomotiv som Kongsberg Maritime ønsker et tettere samarbeid med strategiske leverandører og stiller krav til dem, styrker leverandørene på nye områder. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder Det ligger også et potensial i at dette samarbeidet fører til mer innovasjon, sier Marion Emilsen Frydenlund, Senior Advisor i Innovasjon Norge.

Gjestad bekrefter at et tett samarbeid med leverandører kan bidra til at innovasjon og produktutvikling kan gå raskere. På den måten oppnås større nasjonal verdiskaping.

– Det er viktig for oss å beskytte vår kjerneteknologi og dette kan gjøres enklere med leverandører i Norge. Vi må samtidig sørge for at vi blir konkurransedyktige på kostpris, leveringspresisjon og kvalitet. Fokus på ”design to cost” og ”time to market” vil være viktige elementer i dette programmet. Norge er et kostnadskrevende land med tanke på produksjon, derfor bør vi være best i verden på Lean, sier han.

Prosjektet har fått navnet ”Network for Supplier Innovation” og er også et klynge-til-klynge samarbeid der SINTEF Raufoss Manufacturing bidrar med kompetanse innen Lean produksjon, mens NCE Systems Engineering er prosjektleder og vil bidra med kompetanse innen Lean produktutvikling og innovasjon i verdikjeder. Leverandørene har stor interesse for prosjektet.