Testing viktig del av innovasjonen

Når testingen integreres i utviklingsarbeidet, øker muligheten for hurtigere produktlansering og økt verdiskaping.

Sammen med Statoil har FMC utviklet «Reactive Flex Joint» (RFJ)– en kraftig konstruksjon som reduserer slitasjeskader på oljebrønner. Denne testes på land i en kraftig testrigg som er åtte meter høy med en flate på 6x6 meter, består av stålbjelker på 1x1 meter og tåler belastninger på 1000 tonn. Testriggen er plassert i subsea-hallen hos Telemark Teknologipark på Notodden.

- En tredjedel av utviklingsarbeidet har vært testing, sier sjefingeniør i FMC  Hans-Paul Carlsen.

Når det kobles rør fra olje- eller gassbrønnen på havbunnen og opp til et fartøy vil røret naturlig bevege seg med bølger, strømninger osv. Over tid vil det kunne føre til at brønnhodet brekker.

- RFJ  skal motvirke enorme krefter for å beskytte sikkerhetsventilene og brønnhodet, sier Hans-Paul Carlsen.

FMC er èn av partnerbedriftene i NCE Systems Engineering, Kongsberg, en klynge som i stor grad leverer høyteknologisk utstyr til ekstreme forhold – til bruk på havet, på havdyp, i verdensrommet eller i arktiske strøk.

- Denne oppfinnelsen vil øke  sikkerheten på subseasystemer, sier Hans-Paul Carlsen.

Utviklingsarbeidet har pågått i Telemark Teknologipark siden 2009, og en pilot installeres  nå på Åsgardsfeltet.

 

Veritas-godkjent

Alle komponentene er testet før de er satt sammen til pilotkonstruksjonen. I Telemark Teknologipark, hvor FMC har ett av sine testanlegg, kan utstyr utsettes for trykk tilsvarende 8000 meters havdyp.

Reactive Flex Joint er imidlertid for stor til å bli prøvd ferdigmontert under slike forhold. Derfor har man kun fått testet komponentene under stort trykk.

Omtrent èn tredjedel av ingeniørtimene er gått til å forberede, gjennomføre og analysere testingen av Reactive Flex Joint. Testperioden har pågått i seks måneder. I tillegg til å bli godkjent av FMC og Statoil, er konstruksjonen typegodkjent av Veritas gjennomen grundig prosess.

- Tilgang til fasiliteter og utstyr, samt godt samarbeid med bedrifter som Sperre ROV AS, Telemark Technology og Subsea Precision her i Telemark Teknologipark, har vært svært viktig i dette arbeidet, sier Hans-Paul Carlsen

- Gjensidig tillit mellom bedriftene i klyngen gjør hverdagen enklere. Når vi har behov for kompetanse, utstyr og gode råd, kan vi la juss og papirarbeid komme i annen rekke.

 

Testkompetanse viktig

- I Telemark Teknologipark, hos FMC og hos flere av våre partnerbedrifter har de bygget opp solid kunnskap for å teste og kvalifissere utstyr og systemer der det kreves ekstrem kvalitet, sier daglig leder i NCE Systems Engineering, Kongsberg Torkil Bjørnson.

Telemark Teknologipark ble etablert ved bredden av Heddalsvannet på Notodden i 2010. Leietakere er bedrifter som arbeider innen Subsea Engineering, produksjon og systemtesting av utstyr for olje og gassindustrien. I Kongsberg-klyngen og Subsea Valley som strekker seg fra Notodden til Asker, er det mange bedrifter som har nytte av teknologiparken.

Nå planlegges neste byggetrinn, samt et tettere samarbeid med testmiljøet på Herøya, i Kongsberg og i Horten.

- Testing er mye mer produktrettet nå enn for 10-15 år siden, da sluttesten var den viktigste. Nå må det verifiseres og valideres underveis, dette innebærer økt behov for fasiliteter og utstyr, sier Torkil Bjørnson.

Når visualisering, simulering og testing , integreres i utviklingsarbeidet, kan både hastighet og presisjon økes. Med raskere lansering i markedet øker også verdiskapingen.

- Fasiliteter, utstyr, metodikk og kompetanse er blitt en viktig del av vår konkurranseevne, sier Torkil Bjørnson.