Unik overføring av kompetanse

Små og mellomstore bedrifter innen IT og kreftbehandling skal matches for å utvikle bedre persontilpasset kreftbehandling. Horizon 2020 støtter den unike kompetanseoverføringen.

NCE Smart Energy Markets og NCE Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT landet et prestisjetungt Horizon 2020-prosjekt. Høy IT-kompetanse er helt avgjørende for å utvikle bedre kreftbehandling.

Det er første gang to norske klynger deltar i samme Horizon 2020-prosjekt. EU bruker klyngene til å nå ut til de mange innovative små- og mellomstore bedriftene i Europa.

- Dette er en viktig milepel for oss. Midlene fra EU gjør at vi kan få bedrifter til å møtes og lage felles prosjekter, i en fase der de vanligvis mangler finansiering, sier daglig leder Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster.

I prosjektet PERMIDES skal klynger i tre land få bedrifter som utvikler Big Data-baserte IT-løsninger, til å jobbe sammen med bedrifter innen biofarma som utvikler kreftmedisin.

Kreftforskere og -leger observerer at ett medikament virker godt for én pasient, mens den er uten virkning for en annen pasient. Med ”big data analytics” kan enorme datamengder raskt analyseres, noe som ikke er mulig for selv den beste kreftlege. Dette vil føre til at kreftbehandlingen bedre tilpasses den enkelte pasient. 

- Investorene i biofarma forstår ikke IT, og investorene i IT forstår ikke biofarma. Nå kan vi få prosjektene til å blomstre, og det vil gi bedre kreftbehandling, sier Ketil Widerberg.

Erfarne klynger med etablerte møteplasser og sterke internasjonale nettverk var avgjørende for at prosjektet nådde opp. Samarbeidet mellom NCE Smart Energy Markets og NCE Oslo Cancer Cluster ble initiert da klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters utfordret NCE- og GCE-klyngene på hvordan de kan bidra til at partnerbedriftene (for)blir globale innovasjonsvinnere. "Big Data" ble løftet fram som ett av fire fokusområder på møteplassene mellom klyngene i programmet.

Kun 5 av 115 prosjekter slapp gjennom nåløyet. Prosjektet fikk karakteren 14 av 15 mulige, og er dermed helt i toppsjiktet. 34 millioner av prosjektstøtten på 45 millioner skal gå uavkortet til små- og mellomstore bedrifter i klyngene. Bedriftene som matcher hverandre kan få opptil 600.000 kroner i direkte støtte.

Skal redde flere

– Verden har så vidt begynt å oppdage hvilke enorme muligheter Big Data Analytics vil representere for samfunnet og næringslivet i tiden fremover, sier forsknings- og innovasjonskoordinator Dieter Hirdes i Smart Innovation Østfold, selskapet som leder NCE Smart Energy Markets. 

Han sikter til det som betegnes som den fjerde industrielle revolusjonen der nesten alt av utsyr, sensorer og roboter kan kommunisere og samhandle med hverandre i sanntid.

- Dette vil drastisk forandre alle næringer, og biofarmasøytisk næring er intet unntak. For kreftforskningen kan dette bety enormt mye, sier Dieter Hirdes.

EU-prosjektet skal bidra til at innovative IT-løsninger benyttes til å utvikle persontilpasset kreftbehandling. Ved å bearbeide all tilgjengelig kunnskap i hvert enkelt krefttilfelle, vil sjansene for å lykkes med behandlingen økes betraktelig.

- Den digitale revolusjon vil bidra til å redde mange liv innen kreftbehandling, sier Ketil Widerberg.

Unik kompetanseoverføring

EU-prosjektet med det klingende navnet «Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES», skal bruke den digitale revolusjonen til å utvikle nye systemer for kreftbehandling. Dette skal skje gjennom å matche små og mellomstore bedrifter både virtuelt og fysisk.

Utnyttelse av opparbeidet kompetanse innen ”Big Data Analytics” fra andre bransjer, som energibransjen, muliggjør denne utviklingen av digitale systemer og løsninger.

Kjernen i prosjektet er en unik kompetanseoverføring på tvers av klyngene. I dette tilfellet vil det si overføring av unik Big Data Analytics-kompetanse fra smart energi til personalisert medisin.

– I prosjektet skal vi bidra til å skreddersy pasientbehandlingen ved å ta i bruk analyse av Big Data og kunstig intelligens samtidig som vi håndterer persondata på en sikker måte, sier Dieter Hirdes.

Klare mål

Når PERMIDES avsluttes i 2019, er målet at:

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
  • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

- Det er ingen hemmelighet at helsevesenet, så vel som mange biofarmasøytiske bedrifter, henger etter i å ta i bruk de nyeste digitale løsningene. For et Norge i omstilling er dette et viktig prosjekt for å utvikle bedrifter som er en del av morgendagens næringsliv, sier Ketil Widerberg.