Om NCE

Norge har i dag 14 sterke NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet.

NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2014 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 10 år. 

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

Norwegian Innovation Clusters-programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene. 

Fire satsingsområder

NCE- og GCE-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av

  1. Økt innovasjon
  2. Målrettet internasjonalisering
  3. Styrket vertsskapsattraktivitet
  4. Tilgang på skreddersydd kompetanse

Nøkkeltall

NCE- og GCE klyngene involverte i 2016:

  1. 1041 bedrifter
  2. 191 FoU- og kunnskapsaktører (aktørene kan være medlem i flere klynger)

NCE- og GCE klyngene utløste eller forsterket:

  1. 284 innovasjons- prosjekter
  2. 211 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål
  3. 387 prosjekter med utdanning og kompetanseutvikling som formål

Tre eiere

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene GCE, NCE og Arena, er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 165 millioner kroner i 2016.